2010/06/27

ได้เรียนจบแล้ว 修了สวัสดีค่ะ อาจารย์ และ เพื่อนๆทุกคน
ดิฉันชื่อ-----มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ดิฉันสนใจศิลปะวัฌนธรรมของประเทศไทย เพราะฉะนั้นจึงมาเรียนที่นี่ค่ะ นอกจากเรื่องศิลปะวัฌนธรรม ลิ่งที่ติดตาในช่วงเวลาเรียนก็คือ ได้มีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง และ ในการเรียนในชั้นอาจารย์ก็ได้นำข้อมูลใหม่ๆ ในชีวิตประจำวันเข้ามาสอนด้วยค่ะ เราจึงได้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย การที่ได้สัมผัสเหตุการฌ์จริงๆมีประสบการณ์ตรงอย่างนั้น ทำให้มีโอกาสคิด และ สนใจในเรื่องการเมืองกับระบบสังคมไทยค่ะ
วันนี้ ดิฉันได้เรียนจบแล้ว ดิฉันจะได้เอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนจากที่นี่ นำไปใช้สร้างอนาคตของตัวเองที่จ.เชียงใหม่ค่ะ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ที่สอนภาษาไทยให้ดิฉันทุกๆท่าน และ เพื่อนๆด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ฟังดิฉันพูดนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

身を以ってタイを体感し、政治や社会について考えさせられた1年でした。休校により多少の延長はありましたが無事修了することができました。